Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Nolcken - EAA.1442
Familie von Nolcken
Нолькены

Ajalugu

Baltimaade mõisnikud ja poliitikategelased.
Suguvõsa pärineb Alam-Saksimaalt, alates 17. saj Liivimaal. 1741. a immatrikuleeriti *Saaremaa, 1746. a *Eestimaa, 1797. a Liivimaa ja 1845. a Kuramaa rüütelkonda.
Luunja-Kaagvere liin
Axel Gustav Friedrich von Nolcken (11.05.1767 Rootsi Harraskog – 15.09.1821 Kaagvere). A: Luunja, *Kaagvere ja *Mooste mõisa pärijanna krahvinna Maria Ernestine von Münnich. Riiginõunik.
A. G. Fr. von Nolckeni tütred Eleonore Margarethe von Nolcken (25.10.1793 Tartu – 04.01.1875) ja Wilhelmine Karoline von Nolcken (21.07.1797–31.03.1872 Tartu). A: kindral Fromhold August von Sivers.
A. G. Fr. von Nolckeni poeg Georg Johann Friedrich von Nolcken (04.09.1789 Luunja – 05.06.1853 Mooste). A: krahvinna Katharina Louise von Münnich. *Tartu maakohtu assessor, kreisisaadik, Liivimaa aadlike konservatiivse tiiva esindaja.
G. J. F von Nolckeni poeg Ernst Friedrich von Nolcken (09.09.1814 Luunja – 06.05.1900 Tartu). A: krahvinna Sophie Heloise Marie Euphrosine von Stackelberg. Kreisisaadik. Luunja ja Kabina mõisa omanik. Õppis 1833–1835 *Tartu Keiserliku Ülikooli õigusteaduskonnas ja 1835–1837 Berliinis.
E. Fr. von Nolckeni poeg Arved Georg von Nolcken (03.09.1845–04.02.1909 Tartu). A: Josephine Karoline Elise von Löwenstern. Liivimaa maanõunik. Alatskivi mõisa omanik. Alustas 1864. a õpinguid *Tartu Keiserlikus Ülikoolis, kuid jätkas neid Berliinis.
A. G. von Nolckeni poeg Heinrich Reinhold von Nolcken (18.08.1878 Luunja – ?). A: paruness Sophie Kari von Taube.
G. J. Fr. von Nolckeni poeg Gustav Fromhold von Nolcken (06.10.1815 Luunja – 08.01.1879 Riia). A. Jutta Charlotte von Reutern. Liivimaa maamarssal, *Mooste ja *Kaagvere (Võnnu khk) mõisa omanik. Õppis 1833–1835 *Tartu Keiserliku Ülikooli õigusteaduskonnas ja seejärel Berliinis.
G. F. von Nolckeni poeg Axel Gustav von Nolcken (06.09.1842 Roela – 28.02.1912 Kaagvere). A: Emilie Elisabeth Alice von Wulff. Liivimaa maanõunik.

Materjal

Perekond Nolckeni genealoogilised materjalid (1881); omandiõiguslikud dokumendid ja lepingud (1782–1879); perekonnaliikmete isiklikud dokumendid, isiklik ja ametialane kirjavahetus (1781–1932); perekond Münnichi pärandidokumendid (1782–1823); dokumendid Georg von Nolckeni tegevuse kohta aadliperekondade hooldaja ning volinikuna (1804–1850), *Kaiavere ja Raanitsa (1814–1853), Vastemõisa, Norra ja Udeva (1825–1829), Vastse-Koiola ja Pragi (1820–1829, 1889), *Varbuse (1820–1820–1840), Vorbuse (1795, 1902–1908) mõisa dokumendid; toimikud ühiskondliku ja ametialase tegevuse kohta (1833–1851); Stackelbergide legaadi dokumendid (1826–1870).
Axel von Nolckeni käsikirjad ja kogutud materjalid, ärakirjad kohtudokumentidest, reformiprojektidest jm (1771–1934).
Nolckenite mõisate materjalid: Alatskivi mõisa omandiõiguslikud dokumendid (1627–1782); vakuraamatud (1780, 1864), maade kirjelduse materjalid (1838–1848); toimik Kolkja küla elanike kalapüügi kohta (1840–1844); talude ostu-müügi- (1864–1865) ja rendilepingud (1864–1866); kaebeasjad (1844–1866); uuele mõisahoonele nurgakivi panemise akt (1880); mõisa inventari nimekiri ja võõrandamise akt (1919); kaardid-plaanid (1859–1862); Luunja mõisa väljaminekuid tõestavad arved ja kviitungid (1811–1879); vakuraamatud (1887–1917); talumaade suuruse tabel (1890); talude ostu-müügilepingud (1843–1917); kaardid (1827–1888); *Tabivere (Voldi) mõisa väljaminekuid tõestavad dokumendid (1782–1840); inventarinimekiri (1783); talumaade kinkimise dokumendid (1780–1784); põgenenud talupoegade nimekiri (1781); talupoegade vahetamise leping (1783); vakuraamat ja koormiste tabelid (1784); *Kaagvere mõisa kviitungid (1826–1838); toimik mõisa majandamise kohta (1844–1850); *Mooste mõisa maksukviitungid (1826–1840); Pilka mõisa metsa hoidmiseks asutatud legaadi dokumendid (1832); inventarinimekiri (1853); vakuraamat (1858–1866); Luunja vallamajale krundi eraldamise dokumendid (1900–1913); kaardid-plaanid (1814–1877); Sarakuste mõisa vakuraamat (1867), sulaste töölepingud (1916) ja kaardid (1865); toimik Kammeri mõisa pantimise (1806–1839) ja Brizule mõisa ostu-müügi (1902–1903) kohta; Kuigatsi, Vaalu ja Soontaga mõisa rendileping (1886).
Dokumendid Kodavere kiriku pastori valimise, kiriku ehitamise ja Alatskivi mõisa pastoraadiõiguse kohta (1804–1901).
Kaardid ja plaanid Alatskivi, *Kriimani ja Luunja mõisa ja talude kohta (18.–20. saj); hüdro-graafilised kaardid (1701); Neeva jõe ja Laadoga järve kaardid; Tartu linnaarhitekti Arnold Matteuse plaan Tartu Tähtvere linnaosa ehitamiseks (1928); Nolckeni perekonnaliikmete, tuttavate, maastike, ehitiste ja parkide fotod; joonistused perekonnaliikmetest.

Seonduv aines

EAA 1383 — *Kaagvere mõis, 29 s, 1722–1922.
EAA 1413 — *Mooste mõis, 21 s, 1740–1928.
EAA 1371 — *Voldi (Tabivere mõis), 4 s, 1758–1896.
EAA 402-2-17695. Arved Georg von Nolckeni isiklik toimik, 1864.
EAA 854-3-264. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Nolcken), 1835.
EAA 854-3-554. Akte betreffend die adelige Familie Nolcken, 1741–1914.
EAA 1674-2-147. Kogutud genealoogilised materjalid (Nolcken).
EAA 1850-1-160. Genealoogilised tabelid (Nolcken), 1554–1933.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 3208 (Gustav Fromhold von Nolcken), nr 3209 (Ernst Friedrich von Nolcken), nr 7837 (Arved Georg von Nolcken).
Album Livonorum, nr 226 (Ernst Friedrich von Nolcken), nr 227 (Gustav Fromhold von Nolcken).
DbBL, lk 548–551.
Gustaf Elgenstierna. Den introducerade svenska adelns ättartavlor: med tillägg och rättelser. 5, Lind af Hageby – von Porten. Stockholm: Norstedt, 1930, lk 441–446.
GH Livland I, lk 117–130.
Schüler-Album, nr 2558 (Axel Gustav von Nolcken), 2659 (Arved Georg von Nolcken).
Stiftung der Fideicommisse Alt- und Neu-Allatzkiwi, Lunia und Kawershof, (Nolcken), 1893. [Jurjew: s.n., 1896].